بنر

ثبت نام کارتخوان سیار و ارسال مدارک

جهت اخذ کارتخوان سیار لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید
  • مشخصات نفر اول از نزدیکان

  • مشخصات نفر دوم از نزدیکان

  • اطلاعات حساب

  • فقط اعداد به غیر از IR درج شود
  • بارگذاری مدارک