بنر
 

*********************************************************************

شرکت مبین فراز آیهان به شماره ثبت 42309 به شناسه ملی 14005779495

*********************************************************************

خدمات مورد ارائه :

1- صدور کدهای تخفیف در مورد کالا و خدمات

2- فروش کالاهای مجاز و ارسال درب منزل

3- اجرای خدمات در قالب تخفیف گروهی

********************************************************************